Farklılaştırılmış Eğitim

Sınıflarımızda birbirinden çok farklı özelliklere sahip öğrencilerle birlikteyiz. Bu farklılığı bilmekle beraber, onlara sunduğumuz eğitim ortamları ve fırsatları genellikle tek tip oluyor. Ortalama özelliklere sahip öğrenci profiline uygun hazırlanan çalışmalarla tüm öğrencilerin aynı başarıya ulaşmasını bekleyebiliyoruz. Belki de eğitim içerisinde yaşadığımız tüm sorunların en temel nedenlerinden birisi tek tip etkinliklerle bütünsel bir başarı bekleyişimiz.

Öğrenciler konulara hazır bulunuşluk seviyeleri, ilgileri ve öğrenme profilleri başta olmak üzere birbirinden farklılık gösterirler. Derslerde onlarla yapacağımız çalışmaların bu farklılıkların göz önünde bulundurularak hazırlanması derse olan ilgiyi, özgüveni ve bireysel başarıları arttıracaktır.

Öğretmenler olarak öğrenci farklılıklarına göre planlamalar yapmak başta zaman alıcı, uğraştırıcı, işin içinden çıkılması ve kontrolü zor görünebiliyor. Bu nedenle farklılaştırılmış planlar yapmak için ilk adımı atmak çok da kolay olmuyor. Ancak farklılaştırılmış eğitimin belirli kalıpları olan bir öğretim yöntem ve tekniği olmaktan çok bir felsefe olduğunu kabul ettiğimizde, engel gibi görünen sıkıntıların küçük dokunuşlarla ortadan kalkıyor.

Farklılaştırılmış öğretim ile ilgili örnek çalışmalar ve öğretmen atölyeleri haberleri ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım.

Hep birlikte küçük dokunuşlarla, büyük farklar yaratmaya devam edeceğiz.