Çalışma Örnekleri

Öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme biçimlerine göre derslerin farklılaştırılmasına yardımcı olacak bilgi ve deneyimler